icon icon icon

Giờ làm việc: Từ 07h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02373.268.666

 

SO SÁNH PHÂN KHOÁNG HỮU CƠ LAM SƠN VÀ PHÂN NPK THÔNG THƯỜNG

 

Chỉ tiêu

Phân khoáng hữu cơ Lam sơn

Phân NPK thông thường

Thành phần đa lượng trong sản phẩm

Dùng các loại nguyên liệu đạm ure, supe photphat, kaly clorua có hàm lượng hữu hiệu cao

VD: N có nguồn gốc từ ure N>46%, CON2H4 hoặc (NH2)2CO bón liên tục không gây chua đất

Dùng các loại nguyên liệu đạm, lân, kaly có hàm lượng hữu hiệu thấp hơn.

VD: N có nguồn gốc từ Sunfat Amoni (S.A) N>21%; S>24%, gốc axit (NH4)SO4) bón liên tục nhiều gây chua đất.

Phụ gia

Phụ gia có nguồn gốc từ các nguyên liệu hữu cơ đã qua xử lý giúp cải tạo đất, làm cho đất ngày càng tơi xốp, tăng độ phì nhiêu cho đất.

Phụ gia là các chất tạo độ kết dính, khó tan sử dụng liên tục có xu hướng làm đất bị trai cứng và giảm độ phì nhiêu cho đất

Hiệu quả sử dụng:

Bón liên tục nhiều năm sẽ cải tạo đất, làm tăng năng suất và chất lượng cây trồng bền vững, giảm dần chi phí phân bón.

Bón liên tục nhiều năm càng làm cho đất bị chai cứng, giảm độ phì trong đất, làm tăng dần chi phí phân bón.

Công nghệ sản xuất

Công nghệ ủ các nguyên liệu có nguồn gốc hữu cơ,  phối trộn đạm, lân và kali, trung/ vi lượng.

Công nghệ phối trộn các nguyên liệu vô cơ đạm, lân, kali và các phụ gia để vê viên.

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: ISO 9001:2008

CHỨNG NHẬN HỢP QUY: SỐ 15.604-HQ5

MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU:

  • Giải thưởng sao vàng đất Việt – TOP 100 thương hiệu 2007;
  • Giải thưởng Cúp vàng thương hiệu Việt 2013;
  • Sản phẩm Vàng thời hội nhập Golden Product;
  • Giải thưởng nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2013.
  • Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu “VÌ MÔI TRƯỜNG XANH QUỐC GIA”