icon icon icon

Giờ làm việc: Từ 07h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02373.268.666

Mô hình sử dụng phân bón thâm canh cho mía tại Sơn La

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN LAM SƠN vào lúc 10/11/2021

- Vụ mía 2020-2021 Công ty cổ phần Phân bón Lam sơn đã kết Công ty TNHH NN Tô Hiệu Sơn La thực hiện mô hình sử dụng bộ sản phẩm phân bón Lam sơn thâm canh so với cách bón truyền thống lâu nay các đơn vị đang sử dụng cho cây mía thuộc 3 đội sản xuất của Công ty TNHH NN Tô Hiệu Sơn La ( Đội thống nhất, Đội 26/3, Đội nà bó) với tổng diện tích thực hiện mô hình là 5 ha.

- Định mức bón: Chất điều hòa PH từ 1,0 - 1,5 tấn/ha + với 1,5 - 2,0 tấn/ha sản phẩm phân bón hữu cơ khoáng 6.4.4-HC15% dùng bón lót toàn bộ giai đoạn đầu ( NPK:6-4-4 hàm lượng hữu cơ 15%) và 1-1,5 tấn/ha sản phẩm phân bón  NPK Lam Sơn 10.5.10 dùng bón thúc gia đoạn vươn lóng có bổ sung các nguyên tố trung lượng và vi lượng.

- Kết quả được thể hiện qua các bảng sau:

                               BẢNG 01 CHI PHÍ BÓN PHÂN LAM SƠN VÀ PHÂN BÓN KHÁC

TT

Đơn vị

 Sử dụng phân bón Lam Sơn

 Sử dụng phân bón khác

 

Chi phí tiền phân bón/ha

 Năng suất
(tấn/ha)

 Giá thu mua mía
 đồng/tấn

 Tổng tiền
(đồng)

Chi phí tiền phân bón/ha

 Năng suất
(tấn/ha)

 Giá thu mua mía
 đồng/tấn

 Tổng tiền
(đồng)

 
 

1

Đội Thống Nhất

   20.000.000  

       106,0  

       870.000  

     92.220.000  

    13.000.000  

57,3

    870.000  

     49.851.000  

 

2

Đội 26/3

   20.000.000  

       105,0  

       870.000  

     91.350.000  

    13.000.000  

70,34

    870.000  

     61.195.800  

 

3

Đội Nà Bó

   20.000.000  

       130,8  

       870.000  

   113.769.231  

    15.400.000  

95,71

    870.000  

     83.267.700  

 

 

  BẢNG 02  SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI BÓN BỘ SẢN PHẨM PHÂN BÓN LAM SƠN

TT

Đơn vị

So sánh hiệu quả kinh tế

 

Chi phí tiền phân bón

 Năng suất
(tấn/ha)

 Tổng tiền
(đồng)

 
 

1

Đội Thống Nhất

   7.000.000  

         48,7

   42.369.000  

 

2

Đội 26/3

   7.000.000  

         34,7

   30.154.200  

 

3

Đội Nà Bó

   4.600.000  

         35,1

   30.501.531  

 

- Nhìn qua bảng số liệu 01 và 02 ta thấy nếu sử dụng phân bón Lam Sơn thì chi phí bón phân tăng thêm so với sử dụng phân khác là: 7000.000 đồng/ha nhưng năng suất tăng thêm từ 34,7 đến 48,7 tấn/ha. Tổng thu nhập trên một đơn vị diện tích tăng thêm từ 30 đến 42 triệu/ha so với quy trình sử dụng phân bón lâu nay của các đơn vị.

- Riêng Đội Nà Bó sử dụng phân bón Lam Sơn với quy trình bón bình thường với chi phí 15.400.000 đồng/ha thì năng suất 95,71 tấn, nhưng khi áp dụng quy trình bón thâm canh thì chi phí tăng thêm 4.600.000 đồng/ha thì năng suất tăng thêm 35,1tấn. Tổng thu nhập trên một đơn vị diện tích tăng thêm 30,5 triệu/ha so với quy trình sử dụng phân bón Lam Sơn thông thường.

* Kết luận cho thấy sử dụng đồng bộ, bộ sản phẩm phân bón Lam sơn thâm canh cho mía: ( Bao gồm bón chất điều hòa PH, phân bón hữu cơ khoáng Lam sơn 6.4.4- HC 15% và NPK Lam Sơn 10.5.10) với Định mức: Bón lót 1,0 -1,5 tấn/ha chất điều hòa PH + với 1,5 - 2,0 tấn/ha phân hữu cơ khoáng 6.4.4-HC15% và Bón thúc: 1,0 - 1,5 tấn/ha phân NPK 10.5.10, mía sinh trưởng và phát triển ổn định, giảm bị ảnh hưởng do tác động của hạn hán kéo dài, bộ lá phát triển tốt, xanh bền lâu, từ đó cho năng suất và chất lượng cao hơn so với cách bón truyền thống. Bên cạnh đó, sử dụng sản phẩm phân bón có nguồn gốc hữu cơ giúp cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu cho đất, bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng thuốc BVTV.

Tags : lam sơn mô hình phân bón
binh-luan

Hello World! https://rx8xkl.com?hs=6d8a60bfef7e1f1845b265d9a4c3c79b&

18/11/2022

k4qn7q

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: