icon icon icon

Giờ làm việc: Từ 07h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02373.268.666

Đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn trên cây mía Sông Âm

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN LAM SƠN vào lúc 13/12/2017

Để đánh giá hiệu quả phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn đối với cây mía vùng nguyên liệu thuộc Công ty TNHH MTV Sông Âm, hai đơn vị đã thực hiện thử nghiệm phân bón tại các đội 3, đội 6 và đội 7 với tổng diện tích 7,79 ha.

Định mức bón lót 2 tấn sản phẩm khoáng hữu cơ Lam sơn - LS1 và 1 tấn sản phẩm khoáng hữu cơ Lam sơn LS2

                                                                                                             Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm LS1 gồm hữu cơ 10%, đạm 6%; lân 6,5%; kalil 5,5% và bổ sung các nguyên tố trung lượng (Ca, Mg, S) và các nguyên tố vi lượng.

Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm LS2 gồm hữu cơ 6,5%, đạm 8%; lân 3%; kalil 7% và bổ sung các nguyên tố trung lượng, vi lượng.

Bón đồng bộ 3 tấn/ha sản phẩm này tương đương thay thế bón 12-15 tấn phân chuồng/ha; 550kg ure thương phẩm; 950-1.000 kg phân lân thương phẩm và 300-350 kg kali thương phẩm.

Kết quả đánh giá thu được:

TT

Đội sản xuất

DT mô hình

DT đối chứng

Năng suất

Sản lượng

CCS

Năng suất

Sản lượng

CCS

1

Đội 3

84,98

214

9,15

75,19

133,09

8,74

2

Đội 6

98,01

270

9,8

95,05

263

9,36

3

Đội 7

73,66

184

11.46

70,54

135

10.56

Tổng

85,96

669.64

10,05

82,43

531,68

9,51

Kết luận:

- Phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn có hiệu quả cao, giúp cải tạo đất, tăng hữu cơ trong cho đất, làm cho đất tơi xốp, cải thiện dinh dưỡng trong đất giúp cho cây mía hấp thụ và sinh trưởng tốt.

- Trong thời điểm khô hạn diện tích bón phân khoáng hữu cơ Lam Sơn vẫn có độ ẩm cao hơn các loại phân khác cây mía vẫn hấp thu được và phát triển.

- Đối với các loại chân đất từ đồi có tầng đất canh tác khá trở lên, bón phân khoáng hữu cơ Lam Sơn định mức từ 3 tấn trở lên cho thấy hiệu quả về năng suất, chất lượng tăng thu nhập.

Kiến nghị:

- Sau khi đánh giá kết quả mô hình đã thấy hiệu quả thiết thực của việc sử dụng đủ bộ sản phẩm phân bón Lam sơn đề nghị công ty cổ phần phân bón Lam sơn triển khai rộng rãi đến người trồng mía.

- Khi bón cho mía tơ cần chỉ đạo bón làm 3 lần để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón: Bón lót từ 1,5-1,8 tấn/ha, bón thúc lần 1 vào thời kỳ mía đẻ nhánh: 0,7 -0,8 tấn/ha, bón thúc lần 2 thời kỳ mía vươn lóng: 0,7-0,8 tấn/ha, phân bón phải được cày lấp kín để hạn chế việc thất thoát phân.

Ruộng mía 5 tháng tuổi:

Ruộng mía 8 tháng tuổi:

                                                                                                                 Đăng bài và ảnh: Nguyễn Văn Hà                                                                                                                   

Tags : khoáng hữu cơ lam sơn mô hình phân bón
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: