icon icon icon

Giờ làm việc: Từ 07h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02373.268.666

Hiệu quả của Phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn trên vùng mía đồi Sao Vàng

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN LAM SƠN vào lúc 12/12/2017

Để khẳng định chất lượng và hiệu quả của phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn đối với vùng mía đồi Sao Vàng. Vụ 2016-2017 Công ty cổ phần Phân bón Lam sơn đã hợp tác với Công ty TNHH MTV Lam sơn - Sao Vàng thực hiện mô hình sử sụng bộ sản phẩm phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn cho cây mía. 

Định mức bón 2 tấn/ha sản phẩm phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn - LS1 dùng cho bón lót kết hợp 1 tấn/ha sản phẩm phân bón NPK 10-2-12 sử dụng bón thúc giai đoạn mía vươn lóng kết hợp vun gốc.

Trồng mía sử dụng phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn - LS1 định mức bón 2 tấn/ha

Giai đoạn chăm sóc và bón thúc sử dụng phân bón NPK Lam sơn LS3 (NPK: 10-2-12 bổ sung trung lượng, vi lượng)

Chăm sóc mía giai đoạn vươn lóng kết hợp vun gốc:

Kết hợp vun gốc

Kiểm tra và tính toán năng suất mía

Đo mật độ cây mía:

Mật độ bình quân đo sau 8 tháng đạt bình quân 9,6 cây/mét dài, chiều cao bình quân 247 cm, đường kính thân 2,57 cm.

Một số kết luận của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng

- Bón lót bình quân 2 tấn phân khoáng hữu cơ LS1 hàng năm góp phần bổ sung thành phần hữu cơ cho đất, làm tăng độ tơi xốp, tăng cường hoạt động của vi sinh vật trong đất, cải thiện lý hóa tính của đất, giúp cho bộ rễ phát triển mạnh, hấp thu dinh dưỡng cao, hạn chế tác động của hạn hán và mưa bão, tăng năng suất và sản lượng của cây trồng có tính bền vững, lâu dài.

- Thời kỳ bón thúc 1 tấn phân bón NPK Lam sơn LS3 là phù hợp. Sau khi bón phân so sánh giữa lô đối chứng với mô hình về cảm quan thì ở mô hình cây sinh trưởng, phát triển tốt, chiều dài lóng và tốc độ vươn lóng cao hơn so với đối chứng, cây ít bị đổ ngã hơn, lá có mầu xanh bền lâu hơn.

- Sử dụng 3 tấn bộ sản phẩm phân bón mía Lam sơn gồm 2 tấn khoáng hữu cơ LS1 và 1 tấn NPK Lam sơn LS3, tổng chi phí phân bón 13.960.000 đồng/ha, trong điều kiện thời thiết thuận lợi, bón đúng và đủ quy trình kỹ thuật hoàn toàn có thể cho năng suất trên 70 tấn/ha trở lên; Lợi nhuận thu được trên 30 triệu đồng/ha.

                                                                                                                            Đăng bài và ảnh: Nguyễn Văn Hà

Tags : lam sơn phân bón
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: