icon icon icon

Giờ làm việc: Từ 07h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02373.268.666

Mẫu đơn đặt hàng Phân bón Lam Sơn

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN LAM SƠN vào lúc 26/10/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

ĐƠN ĐẶT HÀNG

.............................,ngày…. tháng… . năm 201

Chúng tôi là:

BÊN A:…………………………………………………………………………………

Đại diện: ……………………...................Chức vụ : …………………

Địa chỉ : ....................................................................................................

Điện thoại :………………… Fax : …………

Email:

Số tài khoản : ……………………………………..

Tại: ……………………………………………. …………………………. ……………………………………………

Mã số thuế: ……………………

Sau khi xem xét khả năng của bên B,căn cứ vào nhu cầu của mình, bên A đồng ý đặt hàng bên B với các nội dung:

BÊN B: Công ty Cổ phần Phân bón Lam sơn

Địa chỉ: Xã Xuân Phú, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh hóa

Mã số thuế: 2800783723

Điện thoại liên hệ: 02373835014/ 0936393006       ; Fax: 0373 830690

Email: phanbonlamsonbh@gmail.com Website: www.phanbonlamson.com

Tài khoản số:   03 000 1623571

Ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch Lam sơn, Chi nhánh Thanh hoá

Do ông Lê Văn Tân , chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

Nội dung:

Bên A đặt bên B số lượng và chủng loại các mặt hàng chi tiết như sau:

 

TT

Tên hàng, chủng loại

ĐVT

Số lượng

Đơn giá            ( đồng)

Thành tiền               ( đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Địa điểm giao hàng:

- Giá trị tiền hàng:

- Cước vận chuyển:

- Tổng giá trị đơn đặt hàng ( đã bao gồm VAT):

- Thời gian đề xuất nhận hàng:

- Phương thức thanh toán:

Lưu ý: Bên A chuyển trả tiền đăt cọc 50% giá trị lô hàng hoặc thanh toán trước khi chuyển hàng.

 

Bên A ký, ghi rõ họ tên

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: