icon icon icon

Giờ làm việc: Từ 07h00 đến 20h00 (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

02373.268.666

Mô hình sử dụng đồng bộ phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN LAM SƠN vào lúc 12/12/2017

Vụ mía 2016-2017 Công ty cổ phần Phân bón Lam sơn đã kết hợp XN Nguyên liệu mía Thọ Xuân thực hiện mô hình sử dụng đồng bộ sản phẩm phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn trên cây mía thuộc 4 xã Xuân Thiên, Quảng Phú, Thọ Nguyên và xã Thọ Lâm với tổng diện tích 8 ha.

Định mức bón 2-2,5 tấn/ha sản phẩm phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn - LS1 dùng bón lót toàn bộ giai đoạn đầu (hàm lượng hữu cơ 10%, NPK:6-6,5-5,5) và 1-1,5 tấn/ha sản phẩm phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn - LS2 dùng bón thúc gia đoạn vươn lóng (hàm lượng hữu cơ 6,5%, NPK:8-3-7) có bổ sung các nguyên tố trung lượng và vi lượng.

Kết quả năng suất mía của ông Đào Văn Đường ở xã Thọ Lâm đạt 88 tấn/ha, chất lượng mía đạt 10,12 CCS

Ông Lê Khắc Chất ở xã Xuân Thiên năng suất mía đạt 83 tấn/ha, chất lượng mía đạt 9,5 CCS

Ông Bùi Văn Lập ở xã Quảng Phú năng suất mía đạt 94 tấn/ha, chất lượng mía đạt 10,03 CCS

Ông Hà Văn Hùng ở xã Thọ Nguyên năng suất mía đạt 120 tấn/ha, chất lượng mía đạt 9,25CCS

Kết luận cho thấy sử dụng đồng bộ sản phẩm phân bón khoáng hữu cơ Lam sơn (LS1 và LS2) cho cây mía với định mức bón 3-3,5 tấn/ha, mía sinh trưởng và phát triển ổn định, giảm bị ảnh hưởng do tác động của hạn hán kéo dài, bộ lá phát triển tốt, xanh bền lâu từ đó cho năng suất và chất lượng cao hơn sử dụng phân bón hoá học. Bên cạnh đó, sử dụng sản phẩm phân bón có nguồn gốc hữu cơ giúp cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu cho đất, bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng phân bón hoá học, thuốc BVTV.

                                                                                                           Bài viết và hình ảnh: Nguyễn Văn Hà

Tags : mô hình phân bón
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: